Llibres disponibles a la venda a l'Arxiu

                     JOSÉ MARTÍN MORENO.                     
           EL OFICIO REINTEGRADO AL ARTE                LA MARTA DE SANTA EULÀLIA (2ª EDICIÓ)                       HISTÒRIA DELS CARRERS                   
              DE SANT ANDREU DE PALOMAR                      BARCELONA TUVO CINES DE BARRIO                     LA NOTICIA FUE EN NOU BARRIS