Llibres disponibles a la venda a l'Arxiu

                     JOSÉ MARTÍN MORENO.                     
           EL OFICIO REINTEGRADO AL ARTE           



     LA MARTA DE SANTA EULÀLIA (2ª EDICIÓ)     



                  HISTÒRIA DELS CARRERS                   
              DE SANT ANDREU DE PALOMAR              



        BARCELONA TUVO CINES DE BARRIO        



             LA NOTICIA FUE EN NOU BARRIS